Informatie

Er zijn een aantal huisregels binnen onze autorijschool:
• Tijdens een rijles is het verplicht om een geldig legitimatiebewijs bij u te hebben.
• Het is niet toegestaan om tijdens een rijles onder invloed te zijn van alcohol en/of drugs.
Voordat onze rijschool het praktijkexamen of een toets voor de categorie personenauto kan aanvragen, dient u daar eerst toestemming voor te geven. Dat doet u met een machtiging. Hiervoor gaat u naar mijn.cbr.nl en logt u in met uw DigiD. U klikt vervolgens op “rijschool machtigen” en vult de code in van onze rijschool: 3857H6.
Het voordeel hiervan is dat u direct een e-mail ontvangt als wij als rijschool een praktijkexamen of toets voor u reserveren. Daarnaast zijn uw adresgegevens automatisch beschikbaar voor ons in het reserveringssysteem van het CBR.